Co to jest Hospicjum? Przeciętny człowiek ogólnie się orientuje.  Wolontariat - nie zawsze kojarzy się z udzielaniem pomocy ludziom ciężko chorym. Aby się dowiedzieć na czym polega praca,
a w zasadzie posługa wolontariusza hospicyjnego należy przejść szkolenie.

Hospicjum Domowe im. Św. Wojciecha w Mrągowie organizuje corocznie szkolenie dla kandydatów do wolontariatu hospicyjnego. Nie jest to ani popularny, ani atrakcyjny, ani tym bardziej modny sposób spędzania wolnego czasu.                                                                     

 

Wolontariat hospicyjny potrzebuje zaangażowania, altruizmu, empatii, lojalności, szczerości, dobroci, otwartości serca na cierpienie drugiego człowieka.

Wolontariusz hospicyjny to „dusza człowiek”, chce pomagać jak najwięcej i jak najlepiej. Spotyka w swojej pracy różnych ludzi z wieloma - często nawet zaskakującymi potrzebami nie tylko cielesnymi, ale i duchowymi (psychicznymi). Tu trzeba umieć sobie poradzić z nieprzeciętnymi wymogami i potrzebami chorego oraz jego rodziny.

Tego właśnie uczą się chętni do wolontariatu na szkoleniach organizowanych przez Zarząd Hospicjum Domowego i doświadczonych wolontariuszy Hospicjum. Coraz więcej jest ludzi potrzebujących pomocy, a coraz mniej chętnych, by im pomóc, zaangażować się w sprawy bliźnich.

Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że na szkolenia zgłaszają się osoby w różnym wieku, zarówno młodzież szkół ponadpodstawowych, osoby pracujące i emeryci. Na szkoleniach dowiadują się czym charakteryzują się choroby przewlekłe, choroby nowotworowe, mechanizm ich powstawania i kliniczne objawy.  Jak opiekować się chorym w warunkach domowych, jak towarzyszyć i komunikować się z chorym u schyłku życia człowieka i jego rodziną? 

Problemem staje się też religijność i psychika chorego oraz pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego.

W tegorocznym szkoleniu dofinansowanym przez Gminę Miasto Mrągowo, certyfikat ukończenia szkolenia otrzymało 15 mieszkańców Mrągowa. A chęć podjęcia pracy wolontaryjnej w Hospicjum wyraziło 11 osób, dotyczy to wolontariatu akcyjnego jak też i opiekuńczego. Jest to wynik wyjątkowo pozytywny, mimo podejmowania się wyjątkowo trudnej służby.

Zachęcamy mieszkańców Mrągowa do pomocy i posługi drugiemu człowiekowi. Niesienie pomocy nie wymaga nakładu finansowego, wręcz wzbogaca pomagającego. Mając w sercu słowa
i naukę świętego Jana Pawła II, każdy z nas może być człowiekiem wielkim!
„Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in­ny­mi”.

Więcej zdjęć w Galerii