Czas to swego rodzaju, dany nam na „tu i teraz”, kapitał, który warto starannie inwestować. Jest on zasobem ograniczonym, nie można go kupić, zmagazynować ani rozmnożyć. Z każdą chwilą staje się coraz cenniejszy, a poszukiwanie straconego czasu skazane jest na porażkę.

 

Czas jest nieuchwytny i tak naprawdę nie można nim zarządzać. Jedną rzeczą, jaką możemy zrobić, to nauczyć się lepiej i efektywniej wykorzystywać czas, który mamy do dyspozycji.

Oznacza to, że poprzez kontrolowanie tego, co robimy zarządzamy sobą w czasie
i dokładnie to mamy na myśli mówiąc o zarządzaniu czasem.

 

Hospicjańci na seminarium szkoleniowym pt. Zarządzanie czasem pracy wolontariusza w dniu 21.06.2017r.  zgłębili wiedzę na temat:

-       technik pomocnych przy nadawaniu ważności  zadaniom

-       indywidualnego zarządzania sobą w czasie

-       planowania  rozkładu dnia

-       diagnozowania  czasu na przykładzie własnej sytuacji życiowej

-       poznawali najczęstsze przyczyny marnowania czasu

-       identyfikacji  trudności w podejmowaniu decyzji, które  przeszkadzają w realizacji zadania

Temat warsztatów bardzo ciekawy, wszyscy uczestnicy brali czynny udział, czas był właściwie zaplanowany i zrealizowany,  nie przeszkodziły żadne  „pożeracze czasu”.