Stowarzyszenie – Hospicjum Domowe im św. Wojciecha w Mrągowie założone zostało w 1997 roku, aby nieść pomoc ludziom ciężko chorym i ich rodzinom.

Przekonaliśmy się w swojej pracy jak bardzo ważna jest posługa na rzecz bliźnich, pomoc w opiece nad ciężko chorym, czasem sama obecność innej osoby, wysłuchanie, zrozumienie, trzymanie za rękę itp.

 

Hospicjum Domowe służy pomocą w domu chorego, szczególnie osobie opiekującej się chorym ( opiekunem rodzinnym) często pozostawioną samą sobie
 w trudnych obowiązkach opiekuńczych.

Oprócz pomocy wolontaryjnej w posłudze przy chorym potrzebny jest odpowiedni sprzęt do pielęgnacji jak łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, wózki, ssaki, środki pielęgnacyjne itd. Sprzęt ten zakupujemy z pozyskiwanych środków: 1% odpisu podatku, indywidualne darowizny, sponsorzy. Pomoc wolontariuszy i niezbędny sprzęt wypożyczamy rodzinom nieodpłatnie.

Hospicjum prowadzi również szkolenia dla osób chętnych do wolontariatu, warsztaty dla wolontariuszy z zakresu opieki, psychoonkologii, socjologii, organizacji czasu pracy wolontariuszy, które to są dofinansowywane przez Gminę Miasto Mrągowo.

Służymy wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy.

Z okazji 20-lecia Hospicjum Domowego im św. Wojciecha odbyły się koncerty muzyczne zespołu SANKTUS z Gdańska oraz SCHOLA VOKALE z Mrągowa pod dyrekcją Cezarego Nowakowskiego.