Nowe przeszkolone osoby dołączyły do grona osób posługujących w Naszym Hospicjum

 

Dnia 18.05.2018 r. zakończyliśmy szkolenia dla kandydatów do wolontariatu Hospicyjnego, realizowanego w ramach zadania publicznego dofinansowanego przez Gminę Miasto Mrągowo. Kandydaci do wolontariatu hospicyjnego uczestniczyli w zajęciach teoretycznych dotyczących:

 

 

  • wolontariatu: historia, idee, formy,

  • podstawowych informacji o chorobach przewlekłych,

  • pielęgnacji obłożnie chorego w domu, towarzyszenia u schyłku życia,

  • potrzeb osoby chorej i jej bliskich,

  • wybranych zagadnień komunikacji interpersonalnej z osobami u kresu życia,

  • duchowej opieki nad przewlekle chorym i jego bliskimi.

 

Ponadto odbyły się zajęcia praktyczne z zakresu obsługi sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w szkoleniu :)