Wolontariusze Hospicjum Domowego im. św. Wojciecha w Mrągowie dnia 25 września 2019 r. uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych dofinansowanych ze środków budżetu Gminy Miasta Mrągowo w ramach wspierania realizacji zadania publicznego „Promocja i organizacja wolontariatu”.

Dzięki pozyskanym środkom mogli pogłębić swoją wiedzę w zakresie tworzenia sieci wsparcia społecznego oraz sposobów wzmacniania rodziny w sytuacji choroby nowotworowej. Warsztaty poprowadziła Daria Woźniel – trener umiejętności psychospołecznych. Szkolenie pozwoliło na usystematyzowanie wiedzy oraz pozyskanie nowych wiadomości na temat organizacji wspierających rodziny doświadczające choroby nowotworowej. Otrzymali niezbędne narzędzia do wykorzystania zdobytej wiedzy w wspieraniu rodzin zgłaszającymi się po pomoc.

 

 

Po warsztatach miał miejsce wspólny posiłek oraz czas na rozmowy i wymianę doświadczeń, służący budowaniu relacji i wsparcia wśród osób pomagających. W podziękowaniu za wkład i rozwój wolontariatu hospicyjnego, uczestnicy otrzymali z rąk Prezesa Hospicjum pamiątkowe aniołki. Był to czas rozwoju, przemyśleń i nowych doświadczeń, a także łączenia się we wspólnocie hospicyjnej i inspirowania do dalszego działania.