Szkolenie kandydatów do wolontariatu hospicyjnego rozpoczęte w dniu 6 marca 2015r zakończyliśmy w piątek 10.04.2015 r.
Na pogłębienie wiedzy o hospicjach, wolontariacie hospicyjnym i opiece nad ciężko chorym zgłosiło chęć 26 osób, mieszkańców Miasta Mrągowo- ukończyło 25 osób.


Tematyka szkolenia obejmowała:

 

  1. Historia hospicjów, wolontariat, idee wolontariatu.

  2. Podstawowe informacje o chorobach przewlekłych.

  3. Opieka nad ciężko chorym.

  4. Podstawy psychologii w opiece nad ciężko chorym.

  5. Duchowość i religijność jako źródło nadziei.

 

Zajęcia prowadzili: mgr Agata Żmijewska, pielęgniarki dyplomowane- Halina Dytnerska, Henryka Lenkiewicz, psycholog Michał Salwin oraz ks. Artur Miziej.

 

Głównym celem szkolenia było zwiększenie wiedzy mieszkańców Miasta Mrągowo z zakresu opieki nad ciężko chorym,  upowszechnienie idei wolontariatu hospicyjnego wśród mieszkańców oraz pozyskanie wolontariuszy.

 

Na zakończenie cyklu spotkań zostały przeprowadzone rozmowy i wręczono certyfikaty ukończenia szkolenia.