Informacje o Hospicjum

Hospicjum rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku. Głównym celem Hospicjum jest opieka nad chorymi, cierpiącymi na przewlekłe choroby, chorymi w stanie terminalnym.  Nasze Hospicjum prowadzi opiekę w domu chorego, w sytuacji gdy jest on wypisany ze szpitala po ostatnich zabiegach zwalczających chorobę. Wolontariusz odgrywa tu istotną rolę. Pomaga choremu i rodzinie w znoszeniu niedogodności wynikających
z choroby, wyręcza rodzinę w opiece nad chorym. 
Wolontariusze zajmują się sferą niemedyczną opieki nad chorymi umierającymi. Włączają się w pomoc socjalną, psychologiczną oraz w duchową sferę życia, cierpienia i umierania. 

Hospicjum opiekuje się chorymi wtedy, gdy chory lub rodzina zgłosi taką potrzebę. Opieka sprawowana jest dobrowolnie
i bezpłatnie. 
Działalność Hospicjum utrzymywana jest za składek i wsparcia finansowego firm i osób prywatnych.

Prezes
ks. Wiesław Świdziński

Z-ca prezesa
Julian Osiecki

Z-ca prezesa
Józef Ząbek

Członek zarządu
Henryka Lenkiewicz