Hospicjum rozpoczęło swoją działalność w 1997 roku. Głównym celem Hospicjum jest opieka nad chorymi, cierpiącymi na przewlekłe choroby, chorymi w stanie terminalnym.
Nasze Hospicjum prowadzi opiekę w domu chorego, w sytuacji gdy jest on wypisany ze szpitala po ostatnich zabiegach zwalczających chorobę. Wolontariusz odgrywa tu istotną rolę. Pomaga choremu
i rodzinie w znoszeniu niedogodności wynikających z choroby, wyręcza rodzinę w opiece nad chorym.
Wolontariusze zajmują się sferą niemedyczną opieki nad chorymi umierającymi. Włączają się w pomoc socjalną, psychologiczną oraz w duchową sferę życia, cierpienia i umierania.
Hospicjum opiekuje się chorymi wtedy, gdy chory lub rodzina zgłosi taką potrzebę.
Opieka sprawowana jest dobrowolnie i bezpłatnie.
Działalność Hospicjum utrzymywana jest za składek i wsparcia finansowego firm i osób prywatnych.

Walne Zgromadzenie Hospicjum

W dniu 17.02.2011 r odbyło się Walne Zgromadzenie wolontariuszy Hospicjum Domowego
im. Św. Wojciecha w Mrągowie. Hospicjum działa od piętnastu lat - pierwszym prezesem Hospicjum był już nieżyjący Jan Adam Kmonk. Kolejnym prezesem został Mieczysław Banach. Dzięki jego staraniom
i gościnności ks. Wiesława Świdzińskiego, hospicjum ma biuro gdzie może prowadzić swoją działalność
i szkolić wolontariuszy. Po kilku latach prezesowania Mieczysław Banach złożył rezygnację z zajmowanej funkcji.

Na Walnym Zgromadzeniu Hospicjum został wybrany nowy prezes Hospicjum, którym został
ks. Wiesław Świdziński, został też zmieniony skład Zarządu., który  wygląda  następująco:

Prezes

ks. Wiesław Świdziński

 

Z-ca prezesa

Julian Osiecki

 

Z-ca prezesa

Józef Ząbek

 

Sekretarz

Elżbieta Renata Kowalczyk

Członek zarządu

Henryka Lenkiewicz