Historia Hospicjum Domowego im. Św. Wojciecha w Mrągowie

Inicjatorem zorganizowania hospicjum w naszym mieście był Pan Julian Osiecki, Jan Kmonk i ks. W. Świdziński. Od września 1996 roku rozpoczęto propagowanie idei hospicyjnej poprzez prasę i księży w kościele. W listopadzie i grudniu zorganizowano zebrania informacyjne. 02.03.1997 roku w domu parafialnym przy kościele Św. Wojciecha w Mrągowie. Został zaprezentowany projekt statutu. Wybrano komitet założycielski w składzie: ks. Wiesław Świdziński, dr. Jan Kmonk, Julian Osiecki dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wniosek o rejestrację został złożony w Sądzie Okręgowym i zarejestrowany. Hospicjum jest Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa według statutu. 

Pierwszy Zarząd Hospicjum o osobach:
1. Prezes - dr Jan Kmonkk
2. Vice Prezes - ks. Wiesław Świdziński
3. Vice Prezes - lek. Józef Ząbek
4. Sekretarz - Henryka Lenkiewicz
5. Skarbnik - Mieczysław Banach